Klávesové zkratky

Nejčastěji používané klávesové zkratky v OS Windows:

Ctrl + C = zkopíruje vybranou položku/text;

Ctrl + V = vloží zkopírovanou/vyjmutou položku;

Ctrl + X = vyjme vybranou položku;

Ctrl + A = vybere všechny položky v okně, či dokumentu;

Ctrl + S = uloží soubor;

Ctrl + F = umožní hledat text v dokumentu, či aplikaci;

Ctrl + Z = vrátí se o krok zpět;

Ctrl + Y = zopakuje poslední provedenou akci;

Ctrl + D = smaže soubor/složku do koše (stejné jako v kontextové nabídce volba "Odstranit");

Ctrl + rolování kolečkem na myši = zvětšení/zmenšení ikon na ploše; přiblížení/oddálení obrázku, dokumentu, webové stránky atd.

Ctrl + Alt + Del = slouží pro vyvolání přihlašovací obrazovky, nebo pro přerušení aktuální operace. Zkratka se také používá k restartování počítače v okamžiku, kdy ještě není spuštěn operační systém (OS).

Alt + Tab = přepíná mezi spuštěnými okny, spuštěnými aplikacemi (alternativně Windows + Tab).

Alt + F4 = zavře aktivní položku nebo ukončí aktivní aplikaci.

Jak na kopírování pomocí klávesnice?

  • Nejprve vybereme, co chceme kopírovat (text, soubor, adresář).

  • Poté stiskneme klávesu Ctrl (Control) a k ní současně klávesu C, tím se obsah ke kopírování uloží do skryté schránky (paměti počítače). Vypadá to, že se nic nestalo, počítač ale čeká, až vybereme umístění, kam chceme obsah schránky vložit.

  • Vybereme umístění a nyní zmáčkneme klávesu Ctrl a k ní klávesu V.

  • Pokud jste postupovali správně, pak se ve vybraném umístění objevila kopie zkopírovaného obsahu.

Vše, co v počítači zkopíruji, se ukládá do schránky

  • Stiskněte klávesovou zkratku: Win + V a uvidíte historii schránky.

Přehled klávesových zkratek

Kopírování

Vkládání

Vyjmout

Vybrat vše

Uložit

O jednu akci (krok) zpět

Zopakovat poslední akci (krok)

Hledat

Smazat

Přepnout mezi spuštěnými okny, spuštěnými aplikacemi.

Zavřít okno, aplikaci.

Chcete si vyzkoušet vaše znalosti k tomuto tématu?