Activedu

Novinky


Pár slov autora k projektu Activedu

Projekt Activedu, jak už název napovídá, představuje snahu aktivních pedagogů přiblížit žákům výuku ve vybraných školních předmětech odkudkoliv. Výhodou tohoto moderního přístupu je okamžitá dostupnost informací ke vzdělávání a odkazům, které společně pomohou k rozvoji vzdělávacích kompetencí žáků a jejich přípravy na samotnou výuku. Rovněž by zde postupně mělo vzniknout místo k samostatné práci, procvičování (např. formou online testování) a doplnění učiva. Doplňkem jsou odkazy nabízející další rozšiřování znalostí.

Po dokončení by se tato elektronická učebnice měla stát prostředkem k zefektivnění výuky. Pravidelná návštěva by žáky měla vybavit nejen důležitými informacemi pro samotné vyučování (např. aktuality), ale také přispět k rozšíření možností studia ve zvolené problematice.

Stránky jsou zatím v režimu testování, případné nedostatky budou odstraňovány.

Věříme, že se stránky stanou podnětnou pomůckou žáků i zájemců o danou problematiku.

Kontakt na autora Activedu: