Microsoft Teams

Návody k MS Teams

Přihlášení ke službě a odpověď na příspěvek


Stažení zadání úkolu


Odevzdání hotového úkolu