14. Římská republika

Římská republika

  • Níže je ke stažení prezentace ve formátu PDF (návod na stažení prezentace). Texty psané červeným písmem jsou určené k zápisu do sešitu.
  • Poznámka: některé funkce prezentace (např. animace, kreslení ve spojovacích cvičeních, video soubory apod.) nejsou v tomto formátu dostupné.
  • Součástí studia je vždy i četba učebnice na: str. 105-107 (první část), 107-109 (druhá část).
  • Odpověď na hádanku z prezentace: senátoři situaci řešili tím, že se sešli za hranicemi Říma, kde neměl tribun lidu pravomoc. Tam si mohli odhlasovat zákon, který nemohl tribun vetovat. Nebylo to však časté řešení, neboť takové obcházení značně plebeje popuzovalo.

Římská republika, římské výboje ve Středomoří 1. část

13. Řím 3. část.pdf

Chcete si vyzkoušet vaše znalosti k tomuto tématu?

Římská republika, římské výboje ve Středomoří 2. část

13. Řím 4. část.pdf

Chcete si vyzkoušet vaše znalosti k tomuto tématu?

Římská republika - krize

13. Řím 5. část.pdf

Chcete si vyzkoušet vaše znalosti k tomuto tématu?

Římská republika - první a druhý triumvirát

13. Řím 6. část.pdf

Video část

Níže si můžete pustit dokumenty:

  • Kompas času - starověký Řím 1 (Česká televize), španělský dokument (2010).
  • Můj dům, můj hrad - za zdí času (Česká televize).
  • Hannibal, Římské tažení - Dokudramatický portrét legendárního vojevůdce, věnovaný novým vědeckým hypotézám o slavném Hannibalově přechodu Alp.