Klávesové zkratky

Výběr klávesových zkratek v OS Windows

  • Klávesové zkratky používáme, abychom si zrychlili práci na počítači či notebooku.

  • Když se je naučíte používat, stane se z Vás opravdový počítačový specialista. Jednoduchým dvojklikem si ušetříte čas i práci.

  • Ve Windows se základní zkratky tvoří s pomocí kláves Ctrl, Shift nebo pomocí levého či pravého tlačítka Alt.

Při psaní klávesové zkratky nejprve stiskneme klávesu CTRL a teprve potom další tlačítko.

Ctrl + C = zkopíruje vybranou položku/text;

Ctrl + V = vloží zkopírovanou/vyjmutou položku;

Ctrl + X = vyjme vybranou položku;

Ctrl + Alt + Del = slouží pro vyvolání přihlašovací obrazovky, nebo pro přerušení aktuální operace. Zkratka se také používá k restartování počítače v okamžiku, kdy ještě není spuštěn operační systém (OS).

Kopírování

Vkládání

Vyjmout

Ctrl + A = vybere všechny položky v okně, či dokumentu;

Ctrl + S = uloží soubor;

Ctrl + F = umožní hledat text v dokumentu, či aplikaci.

Vybrat vše

Uložit

Hledat

Ctrl + Z = vrátí se o krok zpět

Ctrl + Y = zopakuje poslední provedenou akci

Ctrl + D = smaže soubor/složku do koše (stejné jako v kontextové nabídce volba "Odstranit")

O jednu akci (krok) zpět

Zopakovat poslední akci (krok)

Smazat

Ctrl + rolování kolečkem na myši = zvětšení/zmenšení ikon na ploše; přiblížení/oddálení obrázku, dokumentu, webové stránky atd.

Alt + Tab = přepíná mezi spuštěnými okny, spuštěnými aplikacemi (alternativně Windows + Tab).

Alt + F4 = zavře aktivní položku nebo ukončí aktivní aplikaci.

Jak na kopírování pomocí klávesnice?

  • Nejprve vybereme, co chceme kopírovat (text, soubor, adresář).

  • Poté stiskneme klávesu Ctrl (Control) a k ní současně klávesu C, tím se obsah ke kopírování uloží do skryté schránky (paměti počítače). Vypadá to, že se nic nestalo, počítač ale čeká, až vybereme umístění, kam chceme obsah schránky vložit.

  • Vybereme umístění a nyní zmáčkneme klávesu Ctrl a k ní klávesu V.

  • Pokud jste postupovali správně, pak se ve vybraném umístění objevila kopie zkopírovaného obsahu.

Vše, co v počítači zkopíruji, se ukládá do schránky

  • Stiskněte klávesovou zkratku: Win + V a uvidíte historii schránky.

Obrazový přehled dalších klávesových zkratek

Přepnout mezi spuštěnými okny, spuštěnými aplikacemi.

Zavřít okno, aplikaci.

Chcete si vyzkoušet vaše znalosti k tomuto tématu?