Počítačová grafika

Rozdělení

Počítačovou grafiku dělíme na 2 typy:

 • Rastrová

 • Vektorová

Rastrová grafika

 • Skládá se z pravoúhlé mřížky jednotlivých bodů. Většina obrázků v PC je rastrová (fotografie, obrázky…).

 • Výhodou je rychlost a snadnost pořízení obrázku/fotografie.

 • Nevýhody, které vychází z podstaty tastrové grafiky:

a) obrázky se nedají zvětšovat bez ztráty kvality, dochází k tzv. pixelizaci - čtverečkování (viz obrázek č. 1).

b) Při změnšení obrázku (nikoliv oddálení) a jeho opětovném zvětšení, dochází také ke ztrátě kvality (viz obrázek č. 2).

 • Formáty (koncovky) souborů: jpg, png, bmp, gif, tiff, raw...

 • Využití: fotografie, reklama a propagace.

 • Zdroje obrázků: digitální fotoaparát, skener, rastrový grafický editor (program Malování, Gimp, Zoner Photo Studio, Adobe Photoshop…).

Obrázek č. 1: při přiblížení rastrového obrázku jsou patrné jednotlivé pixely. Ztrácí se kvalita.

Obrázek č. 2: rastrový obrázek, který byl zmenšen a poté znovu zvětšen. Ztrácí se kvalita.

Vektorová grafika

 • Je složena ze základních útvarů, jako jsou body, přímky, křivky a mnohoúhelníky (spojnice od bodu k bodu).

 • Výhodou je možnost libovolné změny velikosti objektu bez ztráty kvality.

 • Nevýhoda: vektorovou grafiku musíme vždy vytvořit. Přestože je možné do vektorové grafiky vložit rastrovou a upravit si ji, nikdy nevytvoříme např. vektorovou fotografii.

 • Využití: grafy, loga, schémata, reklama.

 • Formáty (koncovky) souborů: pdf, svg, eps, ps, cdr.

 • Zdroje obrázků: vektorový grafický editor (program Inkscape, Adobe Illustrator CC, Corel Draw…).

Obrázek č. 3: příklad vektorové grafiky (převedeno do rastrové), kresb. autora.

V jakém softwaru budeme pracovat?

 • Pro tvorbu a úpravu rastrové grafiky se při výuce zprvu pracuje se základním programem Malování. V 8. a 9. ročníku se však pracuje v kvalitním svobodném programu pro úpravu a vytváření rastrové grafiky Gimp (licence GNU GPL) , který je zdarma dostupný pro Windows, Linux a MacOS.

 • Pro plánovanou tvorbu vektorové grafiky bude využíván svobodný program (licence GNU GPL) Inkscape, který je zdarma dostupný pro Windows, Linux a MacOS. První práci v tomto programu si vyzkoušíte již v 5. ročníku.

 • Zjevnou výhodou obou programů je, že jsou zdarma, proto si je zájemci mohou nainstalovat i na svém počítači doma. Kromě toho existují ke stažení i přenosné (portable) verze, které nevyžadují instalaci.

Chcete si vyzkoušet vaše znalosti k tomuto tématu?