Hardware a software

Hardware

Hardware (v překladu pevný předmět): je technické vybavení počítače (klávesnice, myš, monitor, tiskárna, grafická karta i samotný počítač). Označuje v počítači také vše hmotné, co můžeme uchopit do ruky.

Dělení hardwaru:

1. vnější hardware počítače (myš, klávesnice, sluchátka atd.):

 • vstupní

 • výstupní

 • vstupně-výstupní

2. vnitřní hardware počítače (základní deska, procesor, pevný disk, operační paměť RAM atd.).

 • všechny součástky, které jsou součástí počítačové skříně

Software

Software jsou veškeré počítačové programy (např.: operační systém, aplikace) a počítačová data (texty, obrázky, videa, zvuky). Programy vždy zpracovávají datové soubory, ne naopak! Software označuje v počítači také vše nehmotné, co nemůžeme uchopit do ruky.

Software dělíme do dvou základních skupin:

1) Systémový

- úzce spolupracuje s hardwarem na jedné straně a dalším softwarem na straně druhé. Umožňuje ovládat počítač. Dělíme jej na Firmware a operační systém.

A) Firmware:

je označení programů, které jsou nainstalované v hardwaru již z výroby (BIOS, firmware vstupních i výstupních zařízení).


Obrázek č. 1: Firmware v počítači (BIOS)

B) Operační systém (zkr. OS):

spravuje počítač, vytváří prostředí pro programy.

Příklady OS:

 1. MS Windows (nejčastěji např.: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10),

 2. Linux (např.: Ubuntu, Fedora, Debian),

 3. macOS (Apple),

 4. Google Chrome OS

...

Operační systém má zpravidla 2 způsoby ovládání (uživatelská rozhraní):

 1. textové (viz obrázek č. 2): ve Windows např. pomocí konzolí (příkazový řádek, Windows Powershell), souborů skriptů a dávek,

 2. grafické (viz obrázek č. 3): prostřednictvím uživatelského rozhraní (user interface, zkr. UI).

Video společnosti CZ.NIC: operační systémy

Obrázek č. 2: textové ovládání MS Windows - příkazový řádek

Obrázek č. 3: grafické rozhraní v MS Windows

Pro zájemce

zkuste si spustit příkazovou řádku:

 • Tlačítko START -> napište (bez uvozovek) "příkazový řádek"

nebo

 • Klávesy Windows + R -> napište (bez uvozovek) "CMD"

Napište příkazy v tomto pořadí a každý řádek potvrďte tlačítkem Enter:

 1. CLS

 2. ECHO AHOJ SVETE

 3. COLOR 1f

 4. ECHO AHOJ UZIVATELI: %USERNAME%

 5. COLOR 0f

 6. PAUSE

 7. EXIT

Co příkazy provedly? Zkuste změnit pořadí příkazů.

Zkoumejte i další příkazy v příkazové řádce pomocí příkazu help

Blíže se funkcí a některými příkazy příkazového řádku budeme zabývat v 9. ročníku.

2) Aplikační

můžeme jej dělit do různých skupin, které se mohou účelem překrývat. Některé aplikace mohou patřit také do více skupin. Pro základní orientaci postačí tyto 4 skupiny:

A) Kancelářské balíky:

Textový editor:

Microsoft Office: Word,

LibreOffice Writer.

Tabulkový procesor:

Microsoft Office: Excel,

LibreOffice Calc.

Prezentační program:

Microsoft Office: PowerPoint,

LibreOffice Impress.

B) Grafické programy

dělíme na bitmapové (rastrové) a vektorové. V bitmapových grafických programech (např. Adobe Photoshop, Corel-Photopaint, Gimp, Malování) je celý obrázek uspořádán do pravoúhlé mřížky z jednotlivých barevných bodů (pixelů). Používání bitmapové grafiky je velmi rozšířené, pro pořízení obrázku nebo pro jeho převod z klasické fotografie se nejčastěji používají digitální fotoaparát či skener. Největší nevýhodou je ztráta kvality při zmenšování či zvětšování obrázku. Soubory tohoto typu mají nejčastěji formát (koncovku) souboru: BMP, GIF, JPEG, PNG ...

Ve vektorových grafických programech (např. Adobe Illustrator, CorelDRAW, Inkscape) je obrázek složen z pevných bodů, přímek, různých geometrických obrazců. Výhodou je libovolné zmenšování či zvětšování obrázku beze ztráty kvality. Pořízení vektorové grafiky není na druhou stranu tak snadné jako v prvním případě.


C) Vývojové nástroje

Microsoft Visual Studio, C++Builder, Lazarus, Delphi, NetBeans, PSPad editor (textový editor - HTML, PHP, Pascal, VBScript atd.).

D) Zábavní software

počítačové hry, přehrávače hudby a videa.