Excel - základní funkce 1

Funkce v Excelu

 • V předchozí lekci jste se naučili sestavit vzorec, již víte, že začíná znaménkem "rovná se".
 • Abychom si práci s výpočty ještě více usnadnili, máme k dispozici tzv. funkce.
 • Funkce zvládají pracovat s čísly, texty, vyhledáváním a mnoho dalšího. Jsou natolik používané, že je spíše vzácné, když se s nimi v Excelovém sešitu nesetkáte.
 • Používáním funkcí šetříme především čas, kde to jde, tam je vložíme.
 • Předmětem této kapitoly budou dvě základní funkce:
 1. SUMA - je funkce, která provádí sčítání čísel v rozsahu buněk, které vybereme.
 2. PRŮMĚR - funkce, která provede aritmetický průměr z čísel ve vybrané oblastí buněk.

Z čeho se funkce skládá?

 • Funkce se skládá ze 3 částí:
 1. Rovnítko;
 2. Název funkce;
 3. Argumenty (čísla, texty, odkazy, pravdivostní hodnoty atd.) - jsou uvedené v kulatých závorkách. Jednotlivé argumenty jsou od sebe odděleny středníkem.

Jak vložíme funkce?

Máme 4 základní možnosti:

 1. použijeme průvodce pro vložení funkce, tlačítko fx na řádku vzorců (je na všech kartách) - určitě lze pro začátek doporučit. V průvodci napíšeme do pole vyhledat funkci název požadované funkce - viz videa č. 1 a 3.
 2. Funkce pro součet lze vložit i přes tlačítko Součet Σ (velké řecké písmeno Sigma), kde si vybereme příslušnou funkci, a ta se sama vyplní do buňky pro výpočet (v argumentech je předvybraná oblast buněk) - viz video č. 2.
 3. Na kartě Vzorce najdeme jak opět tlačítka: Σ, fx a také knihovnu všech dostupných funkcí, které jsou roztříděny podle skupin.
 4. Ušetříme si klikání, pokud si pamatujeme, jak se funkce jmenuje. Napíšeme za rovnítko její název přímo do buňky. Stačí napsat první písmeno z názvu funkce a program nám sám nabízí funkce na Nesmíme však zapomenout, že každá funkce začíná vložením znaménka rovná se (viz video č. 4).
16. Excel_vlozeni_funkce_SUMA_3.mp4

Video 1

Video č. 1: ukázka vložení funkce pomocí průvodce vložení funkcí.

16. Excel_vlozeni_funkce_SUMA_4.mp4

Video 2

Video č. 2: ukázka vložení funkce pomocí tlačítka Součet Σ.

16. Excel_vlozeni_funkce_SUMA_5.mp4

Video 3

Video č. 3: ukázka vložení funkce pomocí průvodce přes kartu Vzorce.

15. Excel_zapis_funkce_do_bunky.mp4

Video 4

Video č. 4: ukázka ručního vepsání funkce přímo du buňky.

Funkce SUMA

 • Funkce SUMA provede součet vybraných čísel.
 • Do argumentů vkládáme buňky s čísly, které chceme sečíst.
 • Program většinou sám předvybere buňky k výpočtu.
 • Příklady zápisu funkce:

=SUMA(číslo1;číslo2;číslo3)

=SUMA(číslo1:číslo3)

Jak vybrat jednotlivé buňky?

Přidržením klávesy CTRL můžete vybírat jednotlivé buňky.

16. Excel_vlozeni_funkce_SUMA_6.mp4

Funkce PRŮMĚR

 • Funkce PRŮMĚR spočítá aritmetický průměr z vybraných čísel (provede součet čísel a vydělí jejich počtem).
 • Do argumentů vkládáme buňky s čísly, které chceme zprůměrovat.
 • Program většinou sám předvybere buňky k výpočtu.
 • Příklady zápisu funkce:

=PRŮMĚR(číslo1;číslo2;číslo3)

=PRŮMĚR(číslo1:číslo3)

Jak na funkce v LibreOffice

 • V LibreOffice je práce s funkcemi velmi podobná jako v MS Excel - viz videa č. 5 a č. 6.
 • Zápis funkcí je stejný, liší se pouze v názvech (SUM pro sčítání, AVERAGE pro aritmetický průměr).
01. Libre_Office_funkce_SUMA_2.mp4

Video 5

Vložení funkce SUM průvodcem

01. Libre_Office_funkce_SUMA_1.mp4

Video 6

Ruční zápis funkce SUM do buňky

01. Libre_Office_funkce_AVERAGE_3.mp4

Video 7

Použití funkce AVERAGE

Zkuste si tyto úkoly:

 • Stáhněte si vzorový soubor pro Excel.
 • Stáhněte si vzorový soubor pro LibreOffice.
 • Vyplňte vzorový soubor a použijte pro výpočty funkce SUMA/SUM a PRŮMĚR/AVERAGE.