Tabulka ve Wordu

Tvorba tabulky v aplikaci MS Word 2016:

Tvorba tabulky v aplikaci MS Word 2016:

Obrázek č. 3: přidání řádků a sloupců do tabulky.

Nastavení vzhledu tabulky v aplikaci MS Word 2016:

Obrázek č. 4: nastavení vzhledu tabulky.

Úkol

  • Zkuste vytvořit tabulku, ve které bude zpracován rozvrh hodin.
  • Nezapoměňte vtisknout tabulce zajímavý vzhled.
  • Dobře zvolte barvu písma, například žlutá barva písma nemusí být při černobílém tisku dobře čitelná.


Tvorba tabulky v aplikaci MS Word 2016:

  • Na pásu karet najděte třetí kartu Vložení.
  • Karta Vložení > Tabulka
  • Na mřížce (představující tabulku) si rozvrhněte požadovaný počet sloupců a řádků (viz obrázek č. 1).
  • Pokud chcete vložit tabulku s vyšším počtem sloupců/řádků nežli je ve výběru u mřížky, vyberte Vložení > Tabulka > Vložit tabulku (viz obrázek č. 2).
  • Další nápověda na:

https://support.office.com/cs-cz/article/vlo%C5%BEen%C3%AD-tabulky-a138f745-73ef-4879-b99a-2f3d38be612a