Odrážky a číslování ve Wordu

Tvorba odrážek v aplikaci MS Word 2016:

 • Hlavní smysl odrážek je zpřehlednění textu. Umožníte tak čtenáři rychlejší přečtení textu, zejména seznamu. Používání odrážek je běžné ve všech typech textových dokumentů.
 • Pokud je text správně naformátovaný, odrážky stejného stylu jsou v seznamu vzájemně propojené (platí až do řádku, kde vložíte jiný styl odrážek). Přenastavit odsazení všech stejných odrážek najednou je tedy velmi snadné.
 • Postup pro vložení odrážek: Karta Domů > Skupina Odstavec (viz šipka č. 1 na obrázku č. 1) > Odrážky (viz rámeček č. 2 na obrázku č. 1).

Obrázek č. 1: skupina odstavec a tlačítko odrážky.

 • Při kliknutí na malou šipku "Více" (rozbalovací tlačítko) v levém dolním rohu skupiny Odstavec si můžete vybrat typ z knihovny odrážek (viz obrázek č. 2), nebo si můžete definovat vlastní (viz obrázek č. 3 a 4).

Obrázek č. 2: knihovna odrážek.

Obrázek č. 3: nabídka definování nové odrážky.

Obrázek č. 4: nastavení stylu, formátu a zarovnání číslování nové odrážky.

Nastavení úrovní pro odrážky

Pro každý seznam si můžete nastavit vlastní úroveň, tím pádem i jeho odsazení. Výhoda tohoto řešení spočívá v tom, že program sám doplňuje styl odrážek či číslování podle zvolené úrovně (viz obrázek č. 5).

Obrázek č. 5: změna úrovně odsazení seznamu.

Vložení odrážek do již existujícího textu

 • Odrážky lze nastavit i do již napsaného textu. Stačí, když označíte text a kliknete na tlačítko odrážky (viz obrázek č. 6).
 • Pokud je text správně naformátovnaný, program sám rozpozná jednotlivé odstavce a vloží ke každému odrážku (viz obrázek č. 7).
 • Další nápověda na:
 1. https://support.office.com/cs-cz/article/vytvo%C5%99en%C3%AD-seznamu-s-odr%C3%A1%C5%BEkami-nebo-%C4%8D%C3%ADslovan%C3%A9ho-seznamu-9ff81241-58a8-4d88-8d8c-acab3006a23e
 2. https://support.office.com/cs-cz/article/definovat-nov%C3%A9-odr%C3%A1%C5%BEky-%C4%8D%C3%ADslov%C3%A1n%C3%AD-a-v%C3%ADce%C3%BArov%C5%88ov%C3%A9-seznamy-6c06ef65-27ad-4893-80c9-0b944cb81f5f

Obrázek č. 6: vložení odrážek do již napsaného textu.

Obrázek č. 7: text s nastavenými odrážkami.

Tvorba číslovaného seznamu v aplikaci MS Word 2016:

 • Stejně jako u odrážek, i u číslovaného seznamu je hlavním smyslem zpřehlednění textu. Používání číslovaného seznamu je běžné ve všech typech textových dokumentů.
 • Pokud je text správně naformátovaný, číselný seznam je vzájemně propojený (platí až do řádku, kde vložíte jiné číslo). Přenastavit odsazení seznamu najednou je tedy velmi snadné.
 • Postup pro vložení čísleného seznamu: Karta Domů > Skupina odstavec > Číslování (viz obrázek č. 8).
 • Zvolit vhodné číslování z dostupných vzorů (viz č. 1 na obrázku č. 8), nebo nastavit vlastní tlačítkem Definovat nový formát číslování (viz č. 2 na obrázku č. 8).
 • Pokud chceme definovat nový formát číslování, můžeme nastavit styl, formát, zarovnání. K přehledu nám slouží i náhled (viz obrázek č. 9).

Obrázek č. 8: knihovna číslování

Obrázek č. 9: definování nového formátu číslování

Vložení číslovaného seznamu do již existujícího textu

 • Seznam lze nastavit i do již napsaného textu. Stačí, když označíte text a kliknete na tlačítko číslování (viz obrázek č. 10).
 • Pokud je text správně naformátovnaný, program sám rozpozná jednotlivé odstavce a vloží ke každému číslo.
 • Také je možné nastavit od určitého místav seznamu nové číslování. Postup: pravé tlačítko myši na číslo odkud chci číslo v seznamu měnit a v kontextové nabídce vybrat volbu "Nastavit hodnotu číslování..." (viz obrázek č. 11).
 • Další nápověda k tématu:

https://support.office.com/cs-cz/article/definovat-nov%C3%A9-odr%C3%A1%C5%BEky-%C4%8D%C3%ADslov%C3%A1n%C3%AD-a-v%C3%ADce%C3%BArov%C5%88ov%C3%A9-seznamy-6c06ef65-27ad-4893-80c9-0b944cb81f5f#number

Obrázek č. 10: nastavení číslovaného seznamu pro již existující text

Obrázek č. 11: prostřednictvím kontextové nabídky lze začít nové číslování seznamu.