Excel - tvorba vzorců

Vzorce v Excelu

  • Pokud jsou v buňkách čísla, lze s těmito hodnotami snadno provádět běžné matematické operace.
  • K tomu je potřeba sestavit správný vzorec a doplnit do něj matematické operátory (znaménka). Sestavit vzorec je jednoduché, začíná symbolem rovná se =
  • Za rovnítko dosazujeme čísla nebo odkazy na buňky, které chceme počítat.
  • Základní matematické operátory: (znaménka): + (sčítání), - (odčítání), * (součin), / (podíl).

Příklady s čísly vložených přímo do vzorce

Sčítání

Znak operátoru: +

Rozdíl (odčítání)

Znak operátoru: -

Součin (násobení)

Znak operátoru: *

Podíl (dělení)

Znak operátoru: /

12. Excel_matematicke_operatory.mp4

Video

Video č. 1: ukázka počítání s čísly vložených do vzorců.

Příklady s odkazy na buňky vložených přímo do vzorce

Používání odkazů na buňky, namísto čísel ve vzorci, je postup, který má oproti předchozímu způsobu jednu hlavní výhodu - číslo v buňce se může změnit a vzorec jej okamžitě přepočítá. Proto, pokud to jde, používáme tento způsob.

Sčítání

Znak operátoru (plus): +

Rozdíl (odčítání)

Znak operátoru (minus): -

Součin (násobení)

Znak operátoru (hvězdička): *

Podíl (dělení)

Znak operátoru (lomítko): /

13. Excel_matematicke_operatory_2.mp4

Video

Video č. 2: ukázka počítání s odkazy na buňky vložených do vzorců. Povšimněte si obou způsobů, jak lze do vzorce vkládat odkazy na buňky:

  1. můžeme vybírat buňku(y) označením myší;
  2. můžeme adresy buněk zapsat ručně.

Zkuste si tyto úkoly:

  • Stáhněte si vzorový soubor.
  • Na prvním listu sestavte vzorce pomocí čísel.
  • Na druhém listu sestavte vzorce pomocí odkazů na buňky.