Formáty souborů

Formát (typ) souborů

  • Každý soubor v operačním systému Windows má svou příponu, která je od názvu souboru oddělena tečkou. Délka přípony je z pravidla 1 až 4 znaky. Například u souboru dopis.txt je příponou „txt“, má tedy 3 znaky.
  • Pokud se jedná o běžně používaný formát souboru, pak podle přípony poznáme o jaký soubor jde a v jakém programu jej otevřít.
  • Operační systém má pro různé typy souborů nastaveny tzv. asociace (spojení), kdy se konkrétní přípona spojí s programem, který soubor otevře, např. soubor s příponou „html“ otevře v „internetovém prohlížeči“).
  • V současné době jsou desetitisíce různých přípon souborů, neboť každý programátor, když tvoří pro svou aplikaci vlastní formát souboru, si může koncovku vymyslet.
  • Některé typy souborů jsou však celosvětově rozšířené, proto je otevřete na naprosté většině počítačů aniž byste museli instalovat další aplikaci (to znamená, že jsou potřebné asociace a programy pro tyto formáty vytvořeny přímo do operačního systému), mezi tyto soubory patří formáty: pdf, txt, log, mp3, html... a mnoho dalších.

Výběr koncovek souborů

Jak zapnout přípony souborů ve Windows 10?

  • Pokud chcete nechat pás karet automaticky zabalený (rozbaluje se jen dočasně, dokud se v něm pohybujeme), pak klikněte rovnou na kartu "Zobrazení" (viz č. 1 na obrázku č. 2) .
  • Pokud si chcete nechat pás karet trvale rozbalený, postupujte takto: klikněte na tlačítko se šipkou zcela vpravo - rozbalí se pás karet, alternativně můžete pro rozbalení pásu karet využít klávesovou zkratku Ctrl + F1 (viz obrázek č. 1). Následně přejděte na kartu "Zobrazení" (viz č. 1 na obrázku č. 2).
  1. Na kartě "Zobrazení" se přesuňte do skupiny tlačítek "Zobrazit či skrýt" (viz č. 2 na obrázku č. 2). Dokud není zaškrtnutá volba "Přípony názvů souborů", pak se nebudou přípony zobrazovat.
  2. Zaškrtněte volbu "Přípony názvu souborů" pro zobrazení přípon souborů (viz obrázek č. 3).

Obrázek č. 1: tlačítko pro rozbalení pásu karet.

Obrázek č. 2: tlačítko pro rozbalení pásu karet.

Obrázek č. 3: zaškrtnutá volba pro zobrazení přípon souborů.


Přípony souborů.pdf

Video společnosti CZ.NIC: formáty souborů