Klávesnice

Co je klávesnice?

 • Klávesnice je důležité vstupní zařízení sloužící k ručnímu vkládání dat a příkazů do počítače. Umožňuje psát čísla a texty.

Klávesnice se dělí na tyto části (viz obrázek č. 1):

 1. znakovou,

 2. numerickou,

 3. kurzorovou,

 4. speciální,

 5. funkční

 6. oblast s diodami.

Obrázek č. 1: rozložení klávesnice na jednotlivé části.

Jak klávesnici připojit k počítači?

 • Pokud je drátová, tak nejčastěji pomocí konektoru USB, dříve se používaly konektory typu PS/2 a DIN.

 • Pokud je bezdrátová, tak prostřednictvím technologií Wi-Fi/Bluetooth.

 • Klávesnice může být i optická - promítána na stůl laserovou technologií.

Nejdůležitější klávesy:

 • ENTER - stiskem těchto kláves ukončujeme zadání (odeslání) příkazu do počítače, stisk klávesy ENTER má stejný význam jako kliknutí na tlačítko OK.

 • ESC [čti iskejp] - (úniková klávesa) je zvláštní klávesa, pokud tuto klávesu stisknu v dialogovém okně, má stejný význam jako tlačítka: STORNO, ZRUŠIT, NEUKLÁDAT. Uživatel tím říká počítači že se spletl a ať se dialog zavře (viz obrázek č. 2). Klávesa ESC se nachází v levém horním rohu klávesnice (viz obrázek č. 3 dole).

 • SHIFT [čti šift] - dvě klávesy, které slouží pro psaní velkých písmen, či pro zápis různých dalších znaků. Také se vyžívají v kombinaci s jinými klávesami (např. Shift+Del, Shift+Home, Shift+End).

 • ALT - tato klávesa se většinou nepoužívá samostatně, ale v kombinaci s jinou klávesou. Rozlišujeme levý Alt a pravý Alt Gr (na českém rozložení kláves na klávesnici).

 1. Levý Alt slouží především k aktivaci menu ve Windows, vyvolávání správce úloh (kombinace kláves CTRL+Alt+Del) a přepínání mezi spuštěnými programy (kombinace kláves Alt+Tab).

 2. Pravý Alt Gr slouží především pro vložení znaků, které jsou pro dané rozložení kláves používány méně často.

 • CTRL [ čti kontrol ] - používá se často při klávesových zkratkách (nejčastěji: CTRL+C, CTRL+V, CTRL+X, CTRL+A, CTRL+S, CTRL+O, CTRL+D …), při označování souborů/složek na klávesnici a také při přiblížení/oddálení obrazovky CTRL+rolovací kolečko na myši.

 • DELETE [čti dylít] - tato klávesa se používá pro mazání znaků za kurzorem!

 • BACKSPACE [čti bekspeis] - tato klávesa se používá na mazání znaků před kurzorem.

 • CAPS LOCK [čti kaps lok] - používá se pro psaní více velkých písmen za sebou, nahradí se tím stisk klávesy Shift. Psaní velkých písmen zapneme klávesou Caps Lock a stejnou klávesou jej vypneme. Pokud je Caps Lock zapnutý svítí dioda = velká písmena.

 • MEZERNÍK - touto klávesou vkládáme mezery mezi slovy.

 • NUM LOCK - touto klávesou zapínáme/vypínáme psaní čísel na numerické části klávesnice.

 • TABULÁTOR - tato speciální klávesa umožňuje řazení údajů do tabulek nebo seznamů nebo vybírání mezi položkami v seznamu.

Obrázek č. 2: tlačítko STORNO a NEUKLÁDAT.

Galerie tlačítek

Klávesa Enter

Klávesa Escape

Klávesa Alt

Klávesa Shift

Klávesa mezerník

Klávesa Ctrl

Klávesa Delete

Klávesa Backspace

Klávesa Num Lock

Galerie počítačových klávesnic

Laserová klávesnice

Klávesnice s konektorem USB

Gumová ohebná klávesnice

Bezdrátová klávesnice

Rozložení kláves na klávesnici

U nás se nejčastěji vyskytují dva základní typy:

 • QWERTY (název odpovídá pořadí prvních šesti kláves za sebou v levém horním řádku klávesnice) znamená, že písmeno "Z" se nachází v dolní řádě kláves. Tento typ rozložení je nejčastější v anglosaských zemích.

 • QWERTZ (název odpovídá pořadí prvních šesti kláves za sebou v levém horním řádku klávesnice) znamená, že písmeno "Z" se nachází v horní řadě kláves. Toto rozložení kláves bylo zavedeno v německy mluvících zemích, kde se písmeno "Z" používá v textu častěji nežli "Y". I u nás je tento typ rozložení častý.


 • Rozložení kláves má vliv na funkci některých tlačítek. V rozložení QWERTZ je pravý Alt nahrazen klávesou Alt Gr (Alt Graph), která je zejména určena k psaní znaků neobvyklých pro národní prostředí rozložení klávesnice. Jedná se o pravou ze dvou kláves Alt, umístěnou vpravo od mezerníku. Klávesa Alt Gr (stejně jako klávesa Shift) sama nic neprovede, ale funguje teprve v kombinaci s jinou klávesou. V českém rozložení klávesnice lze stisk Alt Gr nahradit stiskem Ctrl + (levý) Alt.

 • Jak si nastavit QWERTY nebo QWERTZ? Zde máte návod na Windows 10: http://www.ceskaklavesnice.cz/zmenit-nyni#windows

Obrázek č. 3: rozložení klávesnice QWERTZ

Obrázek č. 4: rozložení klávesnice QWERTY

Zajímavosti o klávesnicích...

 • Věděli jste, že rozložení kláves na klávesnici odpovídá systému pro psací stroje zavedenému již v roce 1878?

 • Starší rozložení kláves je QWERTY, vynalezl jej společně s dalšími americký vynálezce Christopher Latham Sholes.

 • U nás se používají obě rozložení. Pokud vás toto téma zajímá, přečtěte si hlavní rozdíly mezi rozloženími tady a tady.

Chcete si vyzkoušet vaše znalosti k tomuto tématu?